SAMARBEID MELLOM ARBEIDSGIVER, ANSATTE OG BHT GIR TRYGGE OG LØNNSOMME ARBEIDSPLASSER

Våre tjenester

Vi leverer tjenester på høyt faglig nivå innen:

  • Arbeidsmedisin
  • Fysisk arbeidsmiljø
  • Det psykososiale/organisatoriske arbeidsmiljø

Sterkt tverrfaglig miljø med solid kompetanse

Rubicon BHT er en godkjent, moderne leverandør av tjenester og konsepter.

Spesialist på kommuner

Vi kjenner utfordringene, risikogruppene og kan bidra til å gjøre kommunens arbeidsplasser tryggere, bistå mht dokumentasjonskravet og kurse innen HMS. Vi er mange kommuners foretrukne samarbeidspartner!

Kontakt oss

33 37 45 00