Ansatte

_ALL0040

Jan Dørum
Bedriftslege og daglig leder

jan.dorum@rubiconbht.no

900 55 435

_ALL0028

Terje Bang
Seniorrådgiver og nestleder

terje.bang@rubiconbht.no

916 76 470

_ALL0059

Nina Christensen
Kontorleder

nina.christensen@rubiconbht.no

953 30 823

_ALL0056

Larisa Dørum
Organisasjonskonsulent

larisa.dorum@rubiconbht.no

920 53 682

_ALL0032

Ken Pedersen
Ergoterapeut

ken.pedersen@rubiconbht.no

906 21 280

_ALL0050

Line Sørhaug
Bedriftssykepleier

line.sorhaug@rubiconbht.no

992 54 710

_ALL0035

Trine Johannessen
Yrkeshygieniker/sivilingeniør

trine.johannessen@rubiconbht.no

413 76 650