Arbeidsmedisinsk poliklinikk

 • Utredning og behandling av arbeidsrelaterte symptomer, plager og sykdommer
 • Helseundersøkelser av lovpålagte grupper av ansatte med spesiell eksponering i sitt arbeid
  • Lungefunksjon
  • Hørselstest
  • Bly i blod
  • Nattevakter
 • Arbeidsrelaterte vaksinasjoner og reisevaksinasjoner
 • Debriefing etter traumatiske hendelser
 • Oppfølging av sykmeldte/dialogmøter