Rubicon stresspoliklinikk

På klinikken tar vi imot ansatte som har stressrelaterte symptomer, utreder og behandler. Et eget team bestående av bedriftslege, sykefraværskonsulent og organisasjonskonsulent bistår den ansatte i en prosess til bedre helse. Tilgang til psykolog.

Vi har lang erfaring mht rådgiving og behandling av denne gruppen,- og regner oss blant de beste i landet innen dette området av arbeidsmedisinen.

Bedriftslegen holder foredrag om emnet,- med vekt på det forebyggende aspektet.

Bedriftslegen er hedret med den såkalte AIR-nålen fra Rehabiliteringssenteret AIR Klinikk.