Våre tjenester

  • Rubicon BHT er en godkjent, moderne leverandør av tjenester og konsepter
  • Sterkt tverrfaglig miljø; solid kompetanse
  • «Rubicon-service» er vårt kjennemerke
  • Stabil kundeportefølje

Vi leverer tjenester på høyt faglig nivå innen:

  • Risikovurdering – eksponering – helseeffekt – forebygging
  • Arbeidsmedisin
  • Fysisk arbeidsmiljø
  • Det psykososiale/organisatoriske arbeidsmiljø

Kurs

Vi arrangerer en rekke kurs innenfor en rekke arbeidsmiljøområder.

Les mer

Rubicon stresspoliklinikk

På klinikken tar vi imot ansatte som har stressrelaterte symptomer, utreder og behandler.

Les mer

Arbeidsmedisinsk poliklinikk

Utredning og behandling av arbeidsrelaterte symptomer, plager og sykdommer.

Les mer